Pole tekstowe:     Pole tekstowe:     Pole tekstowe:     Pole tekstowe:  Pole tekstowe:  Pole tekstowe:  Pole tekstowe:  ISSN 1505-0890

OPOKA

                     W KRAJU            98(119)

Kórnik                                     grudzień 2018

Wydawnictwo seryjne, ukazujące się w nieregularnych odstępach czasu

pod redakcją Macieja Giertycha

Adres: os. Białoboka 4, 62-035 Kórnik

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenie ślę wszystkim czytelnikom Opoki w Kraju jak najlepsze życzenia wielu łask od Nowonarodzonego. Bóg się rodzi!

 

 

Cenne wypowiedzi papieża

 

            Często krytykowałem papieża Franciszka w Opoce w Kraju za jego mętne wypowiedzi czy postawy. Muszę też odnotować jego cenne wypowiedzi, a jest ich wiele.

            Wracając z światowego dnia młodzieży w Brazylii w lipcu 2013 r. papież Franciszek odpowiadając dziennikarzom powiedział: „odpowiedź na pytanie o święcenia kobiet w Kościele katolickim jest definitywna. Kościół przemówił i powiedział ‘nie’. Te drzwi są zamknięte.” W tym wywiadzie wspomniał też o negatywnej roli lobby masońskiego.

            16 czerwca br. papież spotkał się z Forum Stowarzyszeń Rodzin. W swej wypowiedzi (poza tekstem czytanym) twardo zdefiniował rodzinę jako związek mężczyzny i kobiety, i wykluczył związki jednopłciowe z pojęcia rodziny. Tym naraził się środowiskom LGBT, które dotychczas bardzo się cieszyły jego różnymi gestami w kierunku ich aprobaty. Ciekawe, że tę wypowiedź papieża media raczej przemilczały. Ponadto papież powiedział, że zabijanie niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem to jak działalność nazistów wobec umysłowo chorych czy zrzucanie dzieci niepełnosprawnych z góry w starożytnej Sparcie – postawa nie do przyjęcia w naszej cywilizacji. Wezwał też Włochów by mieli więcej dzieci.[1].

            Papież Franciszek opowiedział się za państwem laickim, ale tolerancyjnym, natomiast przeciw państwu wyznaniowemu[2]. Odnosił to głównie do państw islamskich wprowadzających szariat, ale równocześnie jest to krytyka zasady cuius regio eius religio [czyja władza tego religia], co zwalczał Feliks Koneczny jako wyraz bizantynizmu (np. w państwie pruskim).

            W liście „Do ludu Bożego” z 20 VIII 2018 r. papież Franciszek wypowiedział się ostro przeciw klerykalizmowi, definiowanemu jako „niewłaściwy sposób rozumienia władzy w Kościele”, czyli nadużywanie władzy kleru. (Potem 6 X 2018 Watykan nazwał klerykalizmem odmienne traktowanie biskupów niż pozostałych duchownych, w obliczu zarzutów wobec kleru o molestowanie seksualne). List dotyczy głównie tematu ukrywania wiedzy o pedofilii kleru, ale klerykalizm zasługuje też na krytykę z różnych innych powodów, jak na przykład w kontekście promowania określonych preferencji politycznych przez kler. Z drugiej strony należy uważać, by odrzucanie klerykalizmu nie zwróciło się przeciwko tradycyjnym duchownym, takim co to chodzą w habitach, sutannach i z koloratkami. Taki skutek może mieć film „Kler”.

            Będąc w Irlandii w dniach 25-26 VIII 2018 papież Franciszek powiedział: „Nie mogę nie przyznać jak wielkim skandalem było w Irlandii molestowanie młodych ludzi przez członków Kościoła, którym powierzono opiekę nad nimi i ich edukację... To, że autorytety kościelne – biskupi, władze zakonne, księża i inni – niewystarczająco potraktowali te odrażające przestępstwa, słusznie spowodowało oburzenie i pozostaje źródłem bólu i wstydu społeczeństwa katolickiego...  [Zapowiedział] większe zaangażowanie w eliminowanie tej zarazy w Kościele za wszelką cenę.”

            Wracając z Irlandii 26 VIII 2018 zapytany w samolocie co radziłby rodzicom homoseksualnych dzieci powiedział: „Gdy pojawia się on [homoseksualizm] w dzieciństwie, dużo można zdziałać przy pomocy psychiatrii, by zobaczyć jak się sprawy mają”. Niestety, po protestach lobby LGBT na stronie internetowej Watykanu ten tekst został zmieniony na: „Co innego gdy [homoseksualizm] pojawia się w dzieciństwie, kiedy można zrobić wiele, by zobaczyć jak sprawy wyglądają.”[3] Czyli papież uważa homoseksualizm za chorobę psychiczną, ale potem redaktorzy watykańscy ustąpili przed tezą, że jest on wrodzony.

            W Palermo, 15 września papież Franciszek powiedział do duchownych i seminarzystów, że nie mogą prowadzić podwójnego życia – jednego w służbie Bożej, a drugiego w domu. Muszą całym życiem świadczyć wierność nauce Kościoła. Skrytykował księży, którzy ulegają modom tego świata.

            22 września w Pekinie został podpisany dokument o prowizorycznej współpracy Watykanu i Chińskiej Republiki Ludowej. Podkreśla się, że jest to dokument pastoralny, a nie dyplomatyczny (czyli bez nawiązania stosunków dyplomatycznych). Ma na celu doprowadzić do tego, by wszyscy katolicy w Chinach mieli biskupów uznawanych przez Stolicę Apostolską. Równocześnie papież Franciszek zdjął ekskomunikę z biskupów mianowanych bez zgody Watykanu przez tzw. Kościół Patriotyczny uznawany przez państwo chińskie. Zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Mówi się, że papież będzie miał prawo weta wobec ewentualnych następnych nominacji, ale treści podpisanego dokumentu nie ogłoszono. Sam papież powiedział w samolocie wracając z Tallina, że to on, a nie władze komunistyczne będzie miał ostateczny głos w sprawach nominacji biskupich: „Rzym ich powołuje, papież wyznacza ich”. Porozumienie to jest głośno krytykowane przez kardynała Zen z Hong Kongu jako zdrada katolików wiernych papieżowi w Chinach. Ja tu widzę analogię do porozumienia Watykanu z państwem komunistycznym Węgier, mimo protestów kardynała Mindszentego. Dało to Kościołowi na Węgrzech oddech, a późniejsza transformacja i tak doprowadziła do pełnej normalizacji stosunków. Wyszyński też podpisał w 1950 roku porozumienie z komunistami, co, mimo prześladowań, pozwoliło wiernym mieć stałą posługę duszpasterską. W 1956 Watykan podpisał porozumienie z komunistyczną Polska. Ostatnio Kościół nawiązał stosunki z komunistycznym rządem w Wietnamie, w celu usprawnienia obecności pastoralnej. Efekty są oceniane pozytywnie. Na razie wiemy, że na synod biskupów w sprawie młodzieży, to Pekin wyznaczył chińskich delegatów (jeden z nich właśnie miał zdjętą ekskomunikę), a potem papież oficjalnie ich zaprosił – niestety przed końcem synodu zostali odwołani do Chin. Rząd chiński nie przestaje prześladować chrześcijan, ale przynajmniej nie ma już rozbicia na dwa odłamy katolików, zlikwidowano schizmę.

            10 października papież wypowiedział się zdecydowanie przeciwko aborcji. Powiedział: „Przerwanie ciąży oznacza zabicie kogoś... Jakże mogło by mieć wartość terapeutyczną, cywilizacyjną czy humanistyczną zabicie niewinnego i bezbronnego życia wzrastającego w łonie”[4].

 

Synod na temat młodzieży

 

            Niepokoi fakt, że pre-synodalne Instrumentum laboris zawiera też uwagę na temat „młodzieży LGBT”. Konkretnie w § 197 jest mowa o tym, że „niektóra młodzież LGBT ... pragnie skorzystać z większej bliskości i doświadczyć większej opieki Kościoła, podczas gdy niektóre konferencje episkopatów proponują tą bliskość młodym ludziom, którzy zamiast tworzyć pary heteroseksualne decydują się na formę pary homoseksualnej, a przede wszystkim pragną być blisko Kościoła.” Pytany o to sekretarz synodu kardynał Lorenzo Baldisseri powiedział, że termin „młodzież LGBT” pojawił się na życzenie młodzieży po presynodalnym spotkaniu z nią. Okazało się to nieprawdą, ale Baldisseri odmówił usunięcia tego fragmentu z Instrumentum laboris.

            Przed synodem trzy organizacje pro-LGBT, New Ways MinistryThe Global Networks of Rainbow CatholicsQuest zawiązały koalicję, by walczyć o interes osób homoseksualnych na synodzie. Wszystkie te trzy organizacje popiera o. James Martin S.J. Papież Franciszek wyznaczył jako swego delegata na synod kardynała Józefa Tobina z Newark, USA. Tobin znany jest z tego, że popiera środowiska LGBT. Wyraził się pozytywnie o książce Martina pt. Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter Into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity [Budowanie mostu; jak Kościół katolicki i społeczność LGBT mogą wejść w relacje szacunku, miłosierdzia i wrażliwości]. (Ostatecznie kard. Tobin na synod nie przyjechał). Papież powołał również na synod kardynała Cupicha z Chicago i abpa Paglia, obaj są uważani przez abpa Vigano za współwinnych promocji środowisk homoseksualnych. Powołał także kardynała Marxa z Niemiec uplątanego w tuszowanie kryzysu z homoseksualnymi księżmi w Niemczech.

            30 VIII 2018 abp Charles Chaput z Filadelfii, USA, powiedział, że zwrócił się do papieża Franciszka z apelem, by odwołać synod ds młodzieży w związku z tym, że obecnie biskupi mają zerową wiarygodność, w wyniku zarzutów o ukrywanie prawdy o seksualnych nadużyciach wśród kleru.

            Z tych samych powodów holenderski bp Robert Mutsaerts, sufragan diecezji Hertogenbosch, wyznaczony przez konferencję episkopatu do uczestniczenia w tym synodzie, zrezygnował z tego zaszczytu. Uważa, że Kościół musi wpierw wyjaśnić swoją postawę wobec molestowania seksualnego nieletnich przez duchowieństwo.

            Natomiast na synodzie pojawili się przedstawiciele innych wyznań religijnych, w tym protestanckie „kapłanki”.

            Na synodzie grupa hiszpańskojęzycznych biskupów, z kard. Oskarem Rodriguezem Madariagą na czele, zaapelowała o opiekę duszpasterską dla homoseksualistów, którzy już mają wsparcie świata świeckiego („małżeństwa”, adopcje, łona do wynajęcia itd)[5]. Madariaga to najbliższy współpracownik papieża, szef grupy 9 kardynałów pracujących nad reformą Kościoła.

            W pewnym momencie w czasie synodu, papież Franciszek miał na piersi krzyż w kolorach tęczy!

            Końcowy dokument z synodu był głosowany punkt po punkcie. Wszystkie 167 punktów uzyskały wymaganą 2/3 głosów, ale kilka, szczególnie te dotyczące opieki nad osobami homoseksualnymi, miały najwięcej głosów sprzeciwiających się – punkt 150, aż 65 na 243 głosujących. Głosownie odbywało się nad tekstem w języku włoskim i nie było tłumaczeń, ani czasu na pomoc z tłumaczeniem. Według nowych przepisów, dokument końcowy synodu, ma rangę magisterium Kościoła.

            Właśnie ten temat, synodalizm, znalazł się obficie w końcowym dokumencie, chociaż prawie nie był omawiany na synodzie. Chodzi o dowartościowanie synodów lokalnych, czyli zgromadzeń konferencji episkopatów. To może doprowadzić do rozczłonkowania doktrynalnego – taki proces dokonał się w anglikanizmie. Ostro krytykowane pre-synodalne Instrumentum Laboris zostało włączone do końcowego dokumentu jako tekst do czytania łącznie z nim. Nie posiada ono aprobaty ojców Synodu. Papież chce podnieść rangę dokumentów synodalnych, ale zarazem dba, by te teksty wyrażały bardziej jego opinie niż synodu. Ma też być jego adhortacja, jako owoc synodu. W sumie za dużo długich tekstów, których nie tylko młodzież nie przeczyta, ale także kierujący młodzieżą. Mimo długiego tekstu, w dokumencie końcowym niewiele jest o wymaganiach moralnych wobec młodych ludzi, nic nie ma o czystości.

            Art. 146 dokumentu końcowego proponuje wprowadzenie nowej cenzury, a mianowicie certyfikacji stron internetowych, uznanych za katolickie. Kto miałby o tym decydować?

 

Zamieszanie w Kościele trwa

 

            Francuski liberalny ksiądz, Daniel Duigou został przyjęty przez papieża Franciszka po napisaniu książki - „List otwarty francuskiego księdza do papieża Franciszka”, w której wzywa Kościół do odnalezienia się w dzisiejszym świecie. Po tej audiencji ks. Duigou powiedział, że papież pochwalił go za udzielanie błogosławieństw parom w nowych związkach po rozwodzie i parom homoseksualnym. Pytany o sprawę rzecznik Watykanu odmówił komentarza[6].

            Abp Rino Fisichella, prezydent Rady Papieskiej ds. Nowej Ewangelizacji broni papieża Franciszka przed krytykami, zarzucając im fiksyzm[7]. Encyklopedyczna definicja fiksyzmu to: „nienaukowa teoria, że dzisiaj żyjące gatunki są identyczne z tymi w przeszłości i że ewolucja nie miała miejsca”[8]. W tym sensie ja jestem fiksystą i bynajmniej nie uważam swojej postawy za „nienaukową”. Ewolucja to mit, a gatunki są takimi, jakie je Pan Bóg stworzył! Ale ewolucja wkracza jako dogmat nie tylko do biologii. Okazuje się, że można pozwolić, by dogmatyka ewoluowała. Krytyków tej ewolucji oskarża się o fiksyzm, czyli o upór w trwaniu przy stałości nauczania.

            W niektórych diecezjach Niemiec wprowadzono do liturgii Pasterki[9] sformułowanie „Milliarden Jahre waren vergangen, seit Gott im Anfang Himmel und Erde geschaffen; Millionen Jahre, seit er den Menschen gebildet“. [Upłynęły miliardy lat od czasu, gdy Bóg na początku stworzył niebo i ziemię; miliony lat od czasu gdy stworzył człowieka]. Jest to zupełne poddanie się mitowi o ewolucji. Czy Watykan pozwolił na takie zmiany?

            Abp Kevin Farrell, którego papież Franciszek mianował prefektem kongregacji ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz wyniósł do godności kardynalskiej, powiedział, że księża nie są wiarygodni jako nauczyciele w kursach przygotowawczych do sakramentu małżeństwa, bo nie mają osobistego doświadczenia[10]. Każdy świecki ma doświadczenie tylko swojego małżeństwa, a księża jako duszpasterze, spowiednicy, znają rozterki wielu małżeństw, na co zwracał uwagę Karol Wojtyła w książce Miłość i odpowiedzialność. Mogą więc skutecznie pouczać w sprawach małżeńskich.

            Były kanadyjski ksiądz Gregory Baum, 93-letni, właśnie ogłosił, że mimo tego iż po zrzuceniu sutanny ożenił się z ex-zakonnicą był w rzeczywistości całe życie aktywnym homoseksualistą. Był on ekspertem na Soborze Watykańskim II i ponoć odpowiada, za redakcję tekstu Nostra aetate.[11]

            W Sarajewie 26-29 VII 2018 odbył się kongres na temat: „Krytyczny czas dla budowania mostów: katolicka etyka teologiczna dzisiaj”. Organizatorem był znany z poglądów pro LGBT ks. James Keenan T.J. Wśród prelegentów byli znani propagatorzy homoseksualnych związków ks. Charles Curran,  Stephan Goertz, Craig A. Ford Jr., feministka Marianne Heinbach-Stein i inni. Papież Franciszek wysłał list popierający tę konferencję wraz z błogosławieństwem[12].

            Na Światowym Spotkaniu Rodzin w Dublinie, przemówienie na otwarcie 23 VIII 18, miał doradca watykański w Sekretariacie ds. Komunikacji, ks. James Martin S.J. Mówił o „Okazywaniu gościnności i szacunku w naszych parafiach dla osób LGBT i ich rodzin”. Postulował, by dopuszczać takie osoby do ról lektora, szafarza Eucharystii, dyrygenta itd. Zapewniał, że ludzie ci wnoszą szczególne dary do Kościoła[13]. Na zakończenie spotkania, w koncelebrze był diakon Ray Denver, ojciec biseksualnej córki, znany z popierania ruchu LGBT. Czytał ewangelię. Na spotkaniu tym pojawił się papież Franciszek.

            Wielkim echem na całym świecie odbiło się oświadczenie byłego nuncjusza w USA, abpa Carlo Maria Viganò z datą 22 VIII 2018, ale ogłoszone nocą 25/26 VIII tak aby wracający 26 VIII z Irlandii papież, mógł na konferencji prasowej w samolocie odpowiedzieć. W dokumencie tym Viganò stawia cztery tezy: 1) Ponoć papież Benedykt, nałożył sankcje na kardynała Teodora McCarricka, za pedofilskie i homoseksualne akty. Nakazał mu wyprowadzić się z seminarium, zakazał mu publicznego odprawiania Mszy Św. i podróżowania. Miał się oddać modlitwie i pokucie. McCarrick nie we wszystkim był posłuszny, bo nadal był publicznie widywany. 2) Viganò twierdzi, że papież Franciszek wiedział o zarzutach dotyczących McCarricka, bo sam mu o tym meldował w dniu 23 VI 2013. 3) Viganò  twierdzi, że papież Franciszek uchylił sankcje wobec McCarricka. 4) Według Viganò papież Franciszek uczynił McCarricka swoim doradcą i opierał się na jego radach w sprawie nominacji w USA i w Watykanie. Podobno za jego rekomendacją awansowani zostali na biskupa Chicago, Blase Cupich, a na biskupa Newark, Joseph W. Tobin. Obaj zostali kardynałami. Ponoć za radą McCarricka, usunięty został z Kongregacji ds Biskupów kardynał Burke, a mianowani kardynałowie Wuerl i Cupich. Również z tej samej rekomendacji, sekretarzem tej kongregacji został abp Ilson de Jesus Montanari[14]. Pytany o oświadczenie Viganò, w samolocie 26 VIII 2018 papież Franciszek powiedział, że na ten temat nic nie powie.

            Jak wiemy, winy McCarricka stały się publiczne w czerwcu 2018 i zostały na niego nałożone te same sankcje co nałożył Benedykt XVI i został on ponadto pozbawiony tytułu kardynalskiego w lipcu 2018.

            Twierdzenia Viganò potwierdził jego współpracownik z nuncjatury w USA, prałat Jean-François Lantheaume.

            W obliczu dyskusji wokół oświadczenia Viganò, wystąpił on ponownie. Najpierw 28 IX 2018 oświadczył, że złamał tajemnice Watykanu, bo uważał, że trzeba żyć w prawdzie i nie ukrywać zła. Następnie (19 X 2018) wskazał na negatywną rolę lobby homoseksualnego w Kościele. Podkreślił, że są też księża żyjący z kobietami, ale ci nie stanowią lobby. Nie promują się wzajemnie, nie tworzą siatki zależności.

            Okazuje się, że zwolnienie kardynała Müllera i jego trzech sekretarzy z Kongregacji Nauki Wiary, miało też związek z ich restrykcyjną postawą wobec homoseksualnych duchownych. Müller chciał kontynuowania restrykcji wobec ks. Mauro Inzoli,  nałożone w 2012 r. przez sąd kościelny za działania pedofilskie. Był wyrzucony ze stanu duchownego. Papież Franciszek, za radą kardynała Coccopalmierio, go bronił, usunął zarządzone wobec niego restrykcje, przywrócił go do stanu duchownego i uważał, że Müller jest za sztywny. Pozwolił Inzoliemu uczestniczyć jako ksiądz w konferencji na temat rodziny. Potem ks. Inzoli został w 2016 r. skazany przez sąd włoski na cztery lata i dziewięć miesięcy więzienia za wielokrotną pedofilię. Wówczas Watykan przywrócił kościelne sankcje wobec Inzoliego[15]. Ale Müllera już do funkcji nie przywrócił.

            W którymś momencie Müller chciał pewnego lokalu w budynku Kongregacji Nauki Wiary, dla swego sekretarza. Papież odmówił mu tego lokalu, przekazując go prałatowi Luigi Capozzi, sekretarzowi kardynała Coccopalmierio, bliskiego współpracownika papieża. Coccopalmierio jest znany z tego, że wypowiadał się o homoseksualizmie, dopatrując się w nim pozytywnych aspektów. Potem w tym lokalu, latem 2017 r., była orgia homoseksualna z udziałem narkotyków, o czym było głośno w mediach. Sąsiedzi się skarżyli wielokrotnie na hałasy w tym lokalu i interweniowała watykańska policja. W orgii tej miał uczestniczyć też kardynał Coccopalmierio. Ponoć papież wiedział o homoseksualnych problemach prałata Capozzi i udziale Coccopalmierio w orgii[16].

            W pewnym momencie papież Franciszek zmusił kardynała Müllera, by przestał się zajmować zarzutami wobec kardynała Cormac Murphy-O'Connor, byłego abpa Westminsteru. Był on oskarżony o tolerowanie księży pedofilów (później ukaranych więzieniem) oraz osobiście o molestowanie nastolatki. O'Connor (zmarły w 2017 r.) należał do grupy St. Gallen, która promowała Bergoglio na papieża w konklawe, które wybrało Benedykta XVI i w następnym[17].

            Okazało się, że osobisty sekretarz papieża Franciszka, Fabiàn Pedacchio Leaniz to pedofil. Na jego komputerze znaleziono dziecięcą pornografię i ustalono, że jest zarejestrowany na gejowskich portalach randkowych[18].

            Przy okazji media przypominają sprawę prałata Battista Ricca, którego usunięto z nuncjatury w Montevideo za jawną kohabitację z partnerem homoseksualnym. Papież Franciszek uczynił go dyrektorem Casa Santa Marta, w którym mieszka i odpowiedzialnym za reformę Banku Watykańskiego. Pytany o niego w samolocie, gdy wracał ze światowego dnia młodzieży w Rio de Janeiro 28 VII 2013, papież powiedział, że trzeba odróżniać pedofilów od homoseksualistów i ”kim ja jestem, by ich oceniać?”.

            Media przypominają, że abp Bergoglio, gdy urzędował w Buenos Aires bronił ks. Julio Grassi, który ostatecznie został skazany na 15 lat więzienia za pedofilię[19].

            W połowie września, kilkakrotnie w swoich codziennych homiliach, papież Franciszek poruszał temat szatana jako „Wielkiego Oskarżyciela”. Tak odnosił się do stawianych mu zarzutów, przyrównując swoje milczenie, do milczenia Chrystusa, gdy mu stawiano zarzuty. Wezwał, by w październiku modlić się różańcem, modlitwami „Pod Twoją obronę” i „Św. Michale Archaniele”, o ochronę Kościoła przed „Wielkim Oskarżycielem”. Modlitwy nigdy za dużo – przysłuży się, by oczyścić Kościół.

            Poparł go Víctor Manuel “Tucho” Fernández, abp La Plata w Argentynie, zarzucając Viganò megalomanię. Fernandez ponoć był współautorem adhortacji Amoris laetitia. Jest autorem książki o sztuce całowania[20].

            W połowie listopada zebrała się konferencja biskupów USA, w Baltimore. Mieli dyskutować na temat „Standardów zachowań biskupich” i o ustanowieniu „Specjalnej komisji do analizy skarg przeciwko biskupim nadużyciom”. W dniu rozpoczęcia konferencji Watykan zażądał od nich, by zmienili porządek obrad i nie głosowali nad tymi tematami, aż do czasu konferencji w Watykanie na te tematy, zaplanowanej na luty[21].

             W Niemczech o. Ansgar Wucherpfenning S.J. został ponownie wybrany na rektora Akademii Filozofii i Teologii im św. Jerzego we Frankfurcie. Ten wybór został zakwestionowany z powodu opinii głoszonych przez o. Wucherpfenninga o dopuszczalności związków homoseksualnych i wyświęcaniu kobiet na kapłanów. Sprawa oparła się o Watykan i kongregacja Edukacji Katolickiej, na prośbę generała Jezuitów, dała swoje Nihil obstat dla tego teologa. Został natychmiast przywrócony na stanowisko rektora. Zaraz potem powtórzył, że jest za błogosławieniem par homoseksualnych i kapłaństwem kobiet.

            Ciekawe, że w mediach atakuje się Kościół za pedofilię kleru uznając celibat za jego przyczynę, natomiast przemilcza się oczywisty fakt, że przytłaczająca liczba przypadków pedofilii dotyczy kleru homoseksualnego. Problemem jest homoseksualizm duchowieństwa, a nie celibat.

            Tymczasem w wywiadzie dla Die Zeit, (marzec 2017) papież Franciszek powiedział: „W Kościele zawsze ważne jest rozeznać właściwy moment kiedy Duch Święty domaga się czegoś. Dlatego mówię, że myślimy o viri probati”. To było w kontekście troski o brak kapłanów, szczególnie w Amazonii. Viri probati to mają być godni mężczyźni żonaci, których wyświęconoby na kapłanów[22].

 

            Na zakończenie może warto przypomnieć słowa kardynała Karola Wojtyły z sierpnia 1976 roku wypowiedziane w USA: „Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów”. Cytat ten pochodzi z Encyklopedii nauczania społecznego Jana Pawła II pod redakcją ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego z tekstu hasła: Masoneria.

            Pokrywa się to z tym, co Jan Paweł II zawarł w KKK: „§675. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni „tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązania ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie, zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele.”

 

Ważna książka

 

            Przeczytałem bardzo ciekawą książkę: „To Change the Church. Pope Francis and the Future of Catholicism” (Zmienić Kościół. Papież Franciszek i przyszłość katolicyzmu). Autorem jest Ross Douthat, konserwatywny, amerykański dziennikarz.

            Analizuje on pontyfikat papieża Franciszka od początkowego entuzjazmu do obecnego zamieszania. Papież Franciszek pojawił się jako osoba kierująca swój przekaz do biednych, do peryferii Kościoła. Potem się okazało, że papież pozwala na dyskutowanie spraw już doktrynalnie zamkniętych – wezwał do „słuchania argumentów” przeciwników doktrynalnych. Kościół był gotów do rozmowy ze wszystkimi. Jak to określił pewien dziennikarz pojawił się „ekumenizm stylu życia”. Można było dyskutować o postawach życiowych, typowych dla protestantów – rozwody, wtórne związki, kohabitacja itd. Wyglądało na to, że dopuszczalna jest doktrynalna decentralizacja, „opcja lokalna” dla kościołów i konferencji biskupich, tolerancja dla eksperymentowania, bez obawy sankcji z Rzymu. Następnie pojawiła się decentralizacja do poziomu duszpasterzy – rozróżnienie „forum zewnętrznego”, gdzie naucza Kościół i „forum wewnętrznego”, gdzie ma się do czynienia z indywidualnymi przypadkami, w ramach których mogło być dopuszczenie rozwodników w ponownych związkach do Sakramentu Ołtarza. Została odwrócona zasada, że rozejście się jest dopuszczalne, ale wtórny związek nie, na zasadę, że grzechem jest rozwód, ale po jego rozgrzeszeniu, wtórny związek możliwy. Okazało się, że papież nie tylko dopuszcza dyskusję na te tematy, ale że sam popiera opcję liberalną, opcję na decentralizację nauczania.

            Jak określił to pewien ksiądz (John Hunwicke), unwicke)Hnastąpiło „zawieszenie magisterium”, czyli sytuacja, gdzie papież dobrowolnie rezygnuje ze swej roli nauczycielskiej. Ale niezupełnie. Papież jakby zapragnął wywrzeć swój wpływ, liberalizujący na cały Kościół i zaczął się spieszyć, by nie mógł tego odwrócić jego następca. Jego nominacje biskupie i kardynalskie stały się bardziej liberalne. Jego pozycja centralna między konserwatystami i liberałami ulotniła się – przestał balansować, stawiając się wyraźnie po stronie liberałów. Dotyczy to głównie interpretacji adhortacji Amoris laetitia w sprawie Komunii Świętej dla rozwodników w ponownych związkach. Powstały różne interpretacje ze strony różnych episkopatów. Co innego uczą w Niemczech, a co innego w Polsce. Za tym tematem pojawiły się następne. We wschodniej Kanadzie biskupi pozwolili na udzielanie ostatniego namaszczenia osobom podejmującym samobójstwo (odejście z medyczną pomocą – jak to eufemistycznie określa prawo kanadyjskie), podczas gdy w zachodniej Kanadzie takiej zgody biskupów nie ma. Pojawiły się dalsze konsekwencje różnorodnych nauczań: sprawa interkomunii z protestantami, sprawa uznania związków homoseksualnych, sprawa antykoncepcji, a nawet temat aborcji. Pojawiły się w Kościele semiarianizm, semignostycyzm, semiluteranizm w rozumieniu grzechu i sakramentów. Zapragniono nie tylko elastyczności doktrynalnej, ale i heglowskiej pozycji, że boskie Objawienie stale się przed nami odkrywa, błędem więc jest traktowanie katolicyzmu jako zamkniętego systemu. Stąd pojawienie się określenia „mieli na myśli” w stosunku do różnych słów Jezusa, czy św. Pawła. Przestało być Tak – Tak, Nie – Nie.

            Spotyka się to wszystko z opozycją konserwatywną. Zwraca się uwagę, że Jezus zmieniał starotestamentowe prawo rytualne, ale nie ruszał prawa moralnego. Dziś prawo moralne chce się traktować w sposób, w jaki Jezus traktował prawo rytualne. Po prostu zaczęto traktować krytykę ze strony konserwatystów, jak swego czasu traktowano krytykę liberałów za poprzednich dwóch pontyfikatów. Twierdzenie, że zwrot ku liberalizmowi przywróci ludzi do Kościoła, których swoim rygoryzmem Jan Paweł II odstraszył, nie sprawdziło się – nie ma wzrostu uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św. Wręcz przeciwnie. Młode pokolenie katolików staje się bardziej konserwatywne. Powołania kapłańskie są w bardziej konserwatywnych diecezjach, zakonach i ruchach. W tym pokoleniu jest nadzieja, szczególnie w Afryce rosnącej liczebnie i wiernej tradycji. Douthat przewiduje, że około roku 2040 Afryka zdominuje Kościół i że będzie to Kościół kardynała Saraha, a nie kardynała Kaspera. Młodzi z większą krytyka patrzą na odnowę po soborze watykańskim II. Jeżeli synteza posoborowych nastrojów Jana Pawła II i Benedykta XVI doprowadziła do pontyfikatu Franciszka, to znaczy, że nie była wystarczająco konserwatywna. Cały projekt soboru wymaga przemyślenia. Papież Franciszek zdołał zamieszać.

            Czy następny pontyfikat to posprząta, np. papież Sarah? Douthat ma wątpliwości. Kardynalscy nominaci Jana Pawła II i Benedykta XVI wymierają lub kończą 80 lat. W następnym konklawe dominować będą nominaci Franciszka. Wybiorą podobnego mu papieża. Korektę zamieszania Douthat przewiduje dopiero w czasie, gdy dzisiejsi młodzi księża będą rządzić Kościołem.

            Nadzieja w Duchu Świętym, że nie pozwoli Kościołowi upaść, a obecny pontyfikat ujawnił kto jest kim w Kościele. To może być zbawienne.

            Książka Douthata ukazał się przed wystąpieniem abpa Vigano.

 

Odsyłanie uchodźców

 

            Gdy się przyjmuje uchodźców, to ich liczba będzie rosła, bo atrakcją staje się życie w bogatszym kraju. Stany Zjednoczone przyjmowały uchodźców z Kuby i Haiti w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Ich liczba stale rosła. Wreszcie zaczęto przechwytywać statki wiozące tych ludzi i odsyłać je do kraju wyjściowego. Napływ imigrantów z tej strony ustał.

            Do Australii napływali uchodźcy z Azji. W pewnym momencie kraj ten zaczął przechwytywać statki wiozące uchodźców i nie wpuszczał ich na swoje wody terytorialne. Napływ imigrantów ustał.

            Z Wietnamu ludzie masowo uciekali po zakończeniu tam wojny w 1975 r. Liczba uchodźców rosła, stając się największą w 1986 r., dziesięciolecie po wojnie. W 1989 Narody Zjednoczone uznały, że trzeba z tym skończyć. Zaczęto odsyłać do domu tych, co nie spełniali ONZ-owskiego kryterium uchodźcy. Napływ uchodźców skończył się.

            Wysoki Komisarz ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR) uznał, że „osadnictwo w krajach trzecich” (tzn. nie tych pierwszych do których uchodźca dociera) nie jest najlepszym rozwiązaniem kryzysu uchodźczego. Obozy w krajach pierwszego dotarcia są tańsze niż relokacja. Uznano, że prewencja, ograniczenie napływu i lokalna relokacja to rozwiązania korzystniejsze. To ułatwia powrót, gdy przyczyna ucieczki zelżeje.

            Warto podkreślić, że większość „uchodźców” trafiających do Europy, znalazła już azyl w Turcji, Jordanii, Libanie czy Egipcie. Przemieszczają się dla korzyści materialnych w krajach o wysokiej opiece społecznej. To samo dotyczy napływu Afrykańczyków przez Morze Śródziemne – to nie „uciekinierzy” przed krzywdą, ale poszukiwacze lepszego życia. Przyjmowanie ich tylko zwiększy napływ.

(Cytuję tu opinię Kanadyjczyka, Jamesa Bisseta, byłego kierownika Kanadyjskiej Służby Imigracyjnej[23])

            Dodajmy, że istnieją cale gangi żyjące z procederu transportowania ludzi do krajów bogatych. Koniecznie trzeba ukrócić ten proceder.

 

 

NOTATKI

 

Margines

            Jak twierdzi Austen Ivereigh, biograf papieża Franciszka (tweet z 18 czerwca 2018): „Dawniej na dużych katolickich spotkaniach promotorzy LGBT, święceń dla kobiet i ‘Kościoła biednych’, razem ze swymi biskupami, byli na marginesie obrad. Teraz na marginesie znajdują się tradycjonaliści (łącznie z biskupami) zachwalający encyklikę z 1930 roku jako drogę wyjścia z zamieszania.” (Chodzi o Casti connubi Piusa XI, o małżeństwie chrześcijańskim). Ciekawe spostrzeżenie!

 

###

Wtyki

            Amerykańska była komunistka włoskiego pochodzenia, Bella Dodd, działająca w połowie XX wieku, po pewnym czasie doznała nawrócenia i zeznała:
„W latach trzydziestych wprowadziliśmy tysiąc stu mężczyzn do kapłaństwa, aby zniszczyć Kościół od wewnątrz. Chodziło o to, aby ci ludzie zostali wyświęceni, a następnie wspięli się po drabinie wpływów i władzy jako prałaci i biskupi.”

            Byli to ludzie niewierzący w Boga, najczęściej ateiści, komuniści, a wśród nich także homoseksualiści, którzy zyskali w ten sposób łatwy dostęp do dużej liczby młodych chłopców. Zadanie nie było ciężkie: mieli za darmo mieszkanie i wyżywienie, cieszyli się szacunkiem i prestiżem społecznym, a jednocześnie ożywiało ich poczucie tajnej misji wymierzonej w znienawidzoną instytucję. Ryzyko zdemaskowania było żadne, bo nie musieli kontaktować się z centralą i wykonywać konkretnych zadań. Wystarczyło, że prowadzą podwójne życie. Akcję tą prowadzono na zlecenie Stalina. Cytuję artykuł Ewy Staropolskiej[24].

 

###

Klub miliarderów

            Podobno w maju 2009, w Nowym Jorku zawiązał się tajny „Klub miliarderów”. Zebrali się w domu angielskiego laureata Nobla z biochemii, Sir Paula Nurse. Uradzili, że zagrożeniem dla świata jest przeludnienie i dlatego zadecydowali popierać aborcję na całym świecie. Obecni byli: Bill Gates, David Rockefeller, Ted Turner, Oprah Winfrey, Warren Buffett, George Soros i Michael Bloomberg[25]. Stale widzimy, jak ci ludzie wspierają International Planned Parenthood i inne organizacje promujące aborcję i antykoncepcję.

 

###

 

Irlandzki katolicyzm

            Po tragicznym referendum z 25 maja, kiedy to Irlandia skasowała poprawkę do konstytucji, zabraniającą aborcji (z przewagą 66% do 34%), przyszła nowa, zła wiadomość. Irlandzki episkopat zgodził się w imię tolerancji, udzielać porad „małżeńskich” i seksualnych, dla par homoseksualnych, w swoich ośrodkach poradnictwa małżeńskiego. Uczynił to, bo inaczej straciłby państwowe dotacje dla tych ośrodków[26]. Oto konsekwencja uzależnienia finansowego Kościoła od państwa!

            Ciekawe co będą tam radzić gejom mającym kłopoty seksualne?

            Ks. Dawid Marsden, psycholog, ujawnił, dlaczego dwa lata temu zrezygnował z pracy w głównym narodowym seminarium Irlandii w Maynooth. Przyczyną była kultura homoseksualna, panująca wśród seminarzystów i duchownych opiekunów. Nie potrafił się odnaleźć w tym środowisku[27].

###

Modernizm

            Ci, co wystąpili do papieża z Correctio filialis (synowskim napomnieniem) w 2017 r., zorganizowali konferencję w Rzymie, w dniu 23 czerwca 2018 pt. „Stary i nowy modernizm, korzenie obecnego kryzysu”. Głównym organizatorem był prof. Roberto de Mattei.

###

 

Węgrzy o chrześcijaństwie

            Przemawiając na konferencji prasowej 11 IX 2018 w parlamencie Europejskim, premier Węgier, Victor Orban, wezwał partię ludową, do której jego Fidesz należy, by powróciła do swych chrześcijańskich korzeni. Powiedział, że potrzebne jest „chrześcijańskie podejście – konserwatywne chrześcijańskie podejście – by miało ono partyjną reprezentację w parlamencie, by ludzie, którzy tak myślą, mieli swoją reprezentację.”

            Márton Gyöngyösi, węgierski poseł partii Fidesz, przemawiając 23 VIII 2018 w Dublinie na konferencji poświęconej katolickiej rodzinie, zorganizowanej równolegle z Światowym Spotkaniem Rodzin (gdzie promowano ludzi LGBT i w której uczestniczył papież Franciszek), powiedział, że problemem Europy nie jest napływ muzułmańskich imigrantów, tylko brak obrony chrześcijaństwa przez europejskie elity. Zwrócił uwagę, że to kraje Europy wschodniej zachowują bardziej chrześcijański charakter, niż Europa zachodnia.

            Węgierski minister Spraw Zagranicznych Péter Szijjártó powiedział, że jego kraj chce „zachować Europę, jako chrześcijańską Europę. Ostrzegał, że kryzys emigracyjny zagraża chrześcijańskiemu dziedzictwu Europy[28].

            Na Węgrzech rodziny z czwórką i więcej dzieci nie płacą żadnych podatków ni opłat. Jest wiele udogodnień dla matek. Orban chce, by polityka społeczna była oparta na nauce Kościoła katolickiego. Od czasu, gdy on rządzi, wzrosła liczba małżeństw, a zmalała liczba rozwodów i częstotliwość aborcji.

###

Sąd Najwyższy USA

            Już widać efekt Trumpa w Sądzie Najwyższym USA. W dniu 26 VI 2018 Sąd ten uchylił kalifornijskie prawo nakazujące, by broniące życia ośrodki poradnictwa prenatalnego, kierowały do ośrodków aborcyjnych tych, którzy takiej „usługi” pragną. Wyrok był 5:4, czyli ledwo ledwo, ale już działa nominat Trumpa, sędzia Neil Gorsuch.

            Podobnie 1 X 2018 w sprawie antyaborcyjnej poprawki do konstytucji Tennessee, Sąd Najwyższy odmówił wtrącania się w ustawodawstwo stanowe.

            Teraz będzie łatwiej, bo doszedł konserwatywny katolik Brett Kavanaugh.

 

###

 

Antyaborcyjne głosowania

            W Argentynie senat odrzucił projekt ustawy legalizującej aborcję.

            W USA odbyło się głosowanie w sprawie aborcji, przy okazji listopadowych wyborów kongresowych w trzech stanach. W Oregonie głosowano nad zakazem finansowania aborcji ze środków pochodzących z podatków (nie przeszło). W Zachodniej Wirginii głosowano nad „świętością życia nienarodzonego i prawami dzieci nienarodzonych” (przeszło). W Alabamie głosowano nad zmianą w konstytucji zapewniającą, że nie zawiera ona prawa do aborcji (przeszło).

            W Ohio Izba Reprezentantów przegłosowała 14 XI 2018 zakaz aborcji gdy wyczuwalne jest bicie serca płodu.

###

Wierni pasterze

            W USA zorganizowano stronę internetową pt. Faithfull Shepherds (Wierni pasterze), na której lokowane są informacje o poszczególnych biskupach. Chodzi o ich stosunek do takich spraw jak encyklika Amoris laetitia, walka za życiem, homoseksualizm, polityka aborcyjna, antykoncepcja, ideologia LBGT, liturgia, małżeństwo i rodzina, edukacja. Dla każdej z tych 9 spraw, na stronie internetowej są oceny poszczególnych biskupów: 1) wierny nauce Kościoła; 2) niewierny nauce Kościoła; 3) nie jest jasne, czy jest wierny, czy niewierny nauce Kościoła; 4) na razie brak wystarczających danych, by ocenić danego biskupa. Celem tej akcji jest dostarczenie wiernym wiedzy o ich pasterzach. Autorem pomysłu jest Stephen Kokx, który pracuje nad tym już od roku. By zapytać o konkretnego biskupa trzeba kliknąć na portal https://faithfulshepherds.com/.

 

###

Kto jest kim wśród kardynałów

            Jacob Imam z Oksfordu, konwertyta z islamu, założył organizację BCG (Better Church Governance Lepsze zarządzanie w Kościele). Jednym z celów organizacji jest sporządzenie (i na bieżąco aktualizacja) informacji o kardynałach uprawnionych do głosowania w konklawe (Projekt czerwony kapelusz). Chodzi o wydanie i rozesłanie kardynałom (a także udostępnienie w internecie) informacji o poglądach kardynałów (bez ich wartościowania). Chodzi o to, by elektorzy mieli łatwy dostęp do informacji wzajemnie o sobie[29].

###

Historia dżihadu

            Ukazała się ksiązka historyka Roberta Spencera pt. The History of Jihad: from Muhammad to ISIS (Historia dżihadu, od Mahometa do ISIS). Autor relacjonuje, jak muzułmanie zdobywali kolejne kraje, przemocą i ludobójstwem. Dużo jest o historii Indii, gdzie siłą nawracano hindusów. Europa ma półtoratysiącletnią historię obrony przed islamem. Ogromną rolę odgrywał w tej walce Kościół katolicki. Dzisiaj Europa, łącznie z Kościołem, zrezygnowała z tego oporu. Jeśli się nie obudzimy, zawojują nas[30].

 

###

Nowe fobie

            W zeszłym wydaniu Opoki w Kraju pisałem o nowych pojęciach, takich jak homofobia i islamofobia. Teraz pojawił się nowy termin: „transfobia”, negatywne podejście to zjawiska transgenderyzmu[31].

            Jak zauważył kardynał Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, dzisiaj krytykę homoseksualizmu zaczyna się uważać za chorobę – totalitaryzm takie choroby społeczne leczy lokowaniem pacjentów w zakładach psychiatrycznych, jak robiono w ZSRR[32]. Kiedyś homoseksualizm był uznawany za chorobę psychiczną. Są możliwości wyleczenia się z tej skłonności, o czym świadczą sukcesy organizacji Courage (Odwaga). Natomiast coraz więcej krajów zabrania takiego leczenia, bo przecież homoseksualność dzisiaj uważa się za wrodzoną normalność. Przyjdzie nam też uznać zmianę płci za normalność, a leczyć będzie się tych, co to krytykują.

            Na uniwersytecie w Würzbergu, na sesji 18 lipca br., studentka medycyny Mirjam Heine, wygłosiła referat na temat pedofilii. Twierdzi w nim, że jest to nieodwracalna skłonność wrodzona, i że nie należy oceniać pedofilii negatywnie. Tylko czyny pedofilskie winny być karane, a nie sama skłonność. Ma ona ponoć trzy warianty: heteroseksualny, homoseksualny i biseksualny[33]. Pewno wkrótce pojawi się termin –  „pedofiliofobia”.

            W USA Facebook ocenzurował słowo „pedotranny”, użyte dla określenia skazanego pedofila-transwestyty, który po odsiedzeniu swojej kary, osiedlił się w mieście Wappinger. Sąsiedzi ostrzegają się przed nim, używając tego określenia. Pretensja Facebooka polega na tym, że słowo to sugeruje związek transwestytyzmu z pedofilią[34].

###

Zmiany w dowodach

            W Holandii transwestyci mogą uzyskać zmianę płci w zapisie aktów urodzenia. Idąc w ślad za nimi 69-latek, Emile Ratelband, ogłosił, że czuje się młodszym, 49-latkiem, bo jest bardzo zdrowy. Zażądał zmiany wpisu daty urodzenia w swoich dokumentach.

###

Tęczowe flagi na ambasadach

            W ostatnim numerze OwK pisałem o wywieszeniu tęczowej flagi na ambasadzie brytyjskiej w Mińsku, co oprotestowały władze białoruskie. Teraz się okazało, że takie flagi wywieszały ambasady USA w Macedonii, Jamajce, Belize, Izraelu, Iraku i Kurdystanie. W kongresie USA pojawiła się inicjatywa ze strony kongresmanów republikańskich, by zakazać ambasadom wywieszania jakichkolwiek flag, oprócz amerykańskiej[35].

 

###

Krzyże w biurach

            Ostatnio Bawaria nakazała, by w biurach wisiały krucyfiksy. Teraz takie prawo wprowadza prawicowy rząd Włoch. Coś się na świecie zmienia!

 

###

Przeciwdziałanie przeludnieniu

            W Indiach 150 posłów do parlamentu, z rządzącej koalicji premiera Narendea Modi, zwróciło się do prezydenta Kovinda, z wnioskiem o wprowadzenie zakazu posiadania więcej niż dwójki dzieci. W Chinach wycofano się z polityki ograniczania rozrodczości, w wyniku braków na rynku pracy i nadmiaru emerytów. Teraz Indie chcą wprowadzić takie ograniczenia.

###

Dzieci dwóch matek

            Para lesbijska postarała się o dzieci ze sztucznej inseminacji, wpierw noszone w macicy jednej z nich (dawczyni jaj), a potem jedno przeniesione do macicy drugiej. Obie więc je nosiły. Urodził się synek. Mają jeszcze dwa embriony w lodówce, z tej procedury, do ewentualnego wykorzystania w przyszłości – jedna matka chce, a druga nie[36].

###

Oferta zamiany

            Anonimowa aktorka w USA zaoferowała zamianę zarodka dziewczynki na zarodek chłopca, wszystko z procedury in vitro. Zapewnia, że oferowany embrion, to z matki Włoszki i ojca Anglika z dyplomem z Yale. Ponoć ma już oferty takiej zamiany[37].

###

Transgenderyzm

            Dr Miroslav Djordjevic zajmujący się w USA operacjami zmieniającymi płeć stwierdził, że coraz więcej jego byłych pacjentów chce operacji powrotu do płci biologicznej. Takie operacje są możliwe, ale bardzo bolesne i kosztowne. Okazuje się, że wśród ludzi, którzy operacyjnie zmienili płeć, częstotliwość samobójstw jest 19-krotnie wyższa, niż w wśród ogółu populacji[38].

###

Wina Polski

            Papież Franciszek wracając z wizyty w krajach bałtyckich 26 IX 2018, opowiadał w samolocie o losach Litwy. Ponoć cierpiała nie tylko od Wschodu, ale także od Zachodu, od Niemców i Polaków. Antypolska propaganda odnosi sukcesy. W świadomości litewskiej tkwią takie wspomnienia jak Żeligowski (1920), Łupaszko (1944), czy Czerwony Sztandar (1991) – warto byśmy o tym wiedzieli.

 

###

Nowe książki

            Na stulecie odzyskania niepodległości ukazała się moja nowa książka pt. „Obóz Dmowskiego”. Polecam. Polecam także drugi tom „Kronik dobrej zmiany” mego syna Romana. Ukazał się pt. „W obronie Konstytucji”. Ponadto polecam książkę dla dzieci komunijnych mego syna Piotra pt. „Jacek Kasia i ich Msza” oraz książkę dla młodzieży mego brata Wojciecha O.P., teologa domu papieskiego, pt. „Wiara a wolność”.

 

Spis rzeczy

 

Cenne wypowiedzi papieża ......................................................................          1

Synod na temat młodzieży .......................................................................           3

Zamieszanie w Kościele trwa ...................................................................          4

Ważna książka ...........................................................................................           8

Odsyłanie uchodźców ...............................................................................   10

NOTATKI: Margines 11, Wtyki 11, Klub miliarderów 11, Irlandzki katolicyzm 11, Modernizm 12, Węgrzy o chrześcijaństwie 12, Sąd Najwyższy w USA 12, Antyaborcyjne głosowania 13, Wierni pasterze 13, Kto jest kim wśród kardynałów 13, Historia dżihadu 13, Nowe fobie 14, Zmiany w dowodach 14, Tęczowe flagi na ambasadach 14, Krzyże w biurach 15, Przeciwdziałanie przeludnieniu 15, Dzieci dwóch matek 15, Oferta zamiany 15, Transgenderyzm 15, Wina Polski 15, Nowe książki 16.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opoka w Kraju w internecie:       http://opoka.giertych.pl

Opoka w Kraju jest rozsyłana za darmo do osób, które chcę, by ją miały, w tym do wszystkich polskich biskupów. Osobom, które mi pomagają i dzięki którym wzrasta krąg moich odbiorców, wyrażam serdeczne Bóg zapłać – pozostaną anonimowe. Wszystkich zachęcam do przedruków, do powielania pisma i handlowania nim. Ta praca jest dla mnie największą pomocą. Prenumeraty nie prowadzę. Maciej Giertych

 

 

 [1]              The Wanderer, 28.VI.18.

[2]              http://m.newsweek.pl/polska/papiez-franciszek-o-panstwie-wyznaniowym-i-laickim-wywiad-gazeta-la-croix-,artykuly,385835,1.html

[3]              https://www.lifesitenews.com/news/vatican-scrubs-from-website-popes-comment-about-psychiatry-helping-gay-kids?utm

[4] https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-says-abortion-is-like-hiring-a-hitman-but-has-repeatedly-prais?utm

[5] https://medianarodowe.com/kontrowersyjne-postulaty-grupy-biskupow-homoseksualisci-nie-moga-byc-pozbawieni-opieki-duszpasterskiej/

[6]              https://www.lifesitenews.com/news/french-priest-pope-francis-approved-my-blessing-of-homosexual-couples

[7]              https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2018-08/25-anni-da-veritatis-splendor-intervista-mons-fisichella.html

[8]              https://en.wiktionary.org/wiki/fixism

[9]              https://www.abtei-st-hildegard.de/gesegnete-weihnachten/

[10]             The Wanderer 19 VII 2018.

[11]             https://www.lifesitenews.com/news/major-player-at-vatican-ii-confesses-to-concealing-homosexual-sex-life

[12]             https://www.lifesitenews.com/blogs/pope-francis-endorses-conference-featuring-dissident-pro-lgbt-speakers

[13]             https://www.lifesitenews.com/news/fr.-james-martin-tells-vatican-meeting-invite-lgbt-to-be-eucharistic-minist

[14]             http://www.catholicherald.co.uk/commentandblogs/2018/08/31/pope-francis-and-mccarrick-where-does-the-evidence-lead/

[15]             https://www.lifesitenews.com/news/breaking-pope-ignored-warning-from-top-vatican-cardinal-not-to-reinstate-de?utm

[16]             https://www.lifesitenews.com/news/source-vatican-cardinal-was-at-drug-fueled-homosexual-party-and-pope-knows?utm

[17]             https://www.lifesitenews.com/blogs/source-pope-blocked-investigation-of-abuse-allegations-against-cardinal-who?utm

[18]             https://gloria.tv/article/sgGRDo864mQi42Z7e8jdJSkoj

[19]https://www.lifesitenews.com/news/mainstream-media-catch-up-ap-publishes-story-on-popes-cover-up-as-arch?utm

[20]https://www.lifesitenews.com/news/archbishop-close-to-pope-suggests-archbishop-vigano-suffers-from-a-delusion?utm

[21] https://www.lifesitenews.com/news/vatican-tells-us-bishops-to-delay-voting-on-action-items-to-address-sex-abu?utm

[22] https://www.lifesitenews.com/news/ap-reports-pope-francis-is-laying-groundwork-for-debate-on-married-priests?utm

[23]             http://immigrationwatchcanada.org/2018/06/25/refugees-take-will-come/

[24]https://www.facebook.com/photo.php?fbid=314351646040229&set=a.117067699101959&type=3&__tn__=EEHH-R

[25] https://www.lifenews.com/2009/05/25/int-1206/

[26]             https://www.lifesitenews.com/blogs/irish-bishops-agree-to-offer-marriage-counseling-and-sex-therapy-to-gay-cou?um

[27]             https://www.lifesitenews.com/opinion/homosexual-cesspool-priest-blows-whistle-on-irelands-national-seminary?utm

[28]             https://www.lifesitenews.com/opinion/pray-that-europe-follows-the-lead-of-hungary-not-the-vatican?utm

[29] https://www.lifesitenews.com/news/catholic-lay-group-to-investigate-voting-cardinals-publish-results-before-n?utm

[30]             https://www.lifesitenews.com/opinion/famous-islam-scholar-robert-spencer-lays-out-the-history-of-jihad

[31]             https://www.lifesitenews.com/blogs/doug-fords-repeal-of-radical-sex-ed-is-the-beginning-of-victory-for-parents

[32]             P.J. Buchanan, The Wanderer 31.V.2018.

[33]             https://www.lifesitenews.com/news/ted-speaker-pedophilia-is-an-unchangeable-sexual-orientation-anyone-could-b

[34]             https://www.lifesitenews.com/news/report-facebook-suspends-users-for-warnings-about-pedotranny-sex-offender?utm_source=LifeSiteNews.com&utm

[35]             https://www.lifesitenews.com/news/republican-bill-cracks-down-on-us-embassies-flying-gay-pride-flags

[36] https://www.lifesitenews.com/blogs/medical-insanity-lesbian-couple-creates-history-by-delivering-baby-they-bot

[37] https://www.lifesitenews.com/opinion/new-york-actress-puts-baby-girl-embryo-up-for-trade-seeking-boy-instead?utm

[38] https://www.lifesitenews.com/opinion/even-sex-change-surgeons-now-expressing-doubt-about-transgenderism?utm